Специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международна фондация „Мацумае”, 2011

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЯПОНИЯ СЪС СТИПЕНДИИ, ОТПУСКАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „МАЦУМАЕ”, 2011

ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международна фондация „Мацумае”

Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио ни информира за възможностите за кандидатстване за стипендиите, които Фондацията отпуска за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2013 – март 2014 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • Да притежават образователна и научна степен "доктор";
  • Да са на не повече от 49 годишна възраст към момента на кандидатстване;
  • Да владеят в достатъчна степен английски или японски език;
  • Да не са посещавали до сега Япония;
  • Да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.), с уточнена работна програма.

На одобрените кандидати Международна фондация "Мацумае" ще предостави:

  • Самолетен билет до Япония и обратно;
  • Месечна сума;
  • Застраховки и др.

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация "Мацумае" до 31 август 2012 г.

Подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на: www.mars.dti.ne.jp/mif

GoTop