01.05.2018 г. Международни летни програми на Института за мир и диалог в Базел, Швейцария

Международни летни програми на Института за мир и диалог в Базел, Швейцария

Институтът за мир и диалог със седалище Базел, Конфедерация Швейцария, е един от водещите организатори на няколко успешни ежегодни международни академични обучения и изследователски програми в Швейцария. Дейността му обхваща областите на изграждането на мир, трансформацията на конфликти, посредничеството, сигурността, междукултурния диалог, правата на човека и лидерството. Чрез различни събития, провеждани през цялата година, Институтът за мир и диалог има за цел да обедини представители на държавния, частния и публичния сектор.

През 2018 г. Институтът за мир и диалог обявява няколко международни летни програми, които ще се проведат в Швейцария. Кандидатите могат да изберат 10 или 20 дневни летни академии или 3-месечна изследователска програма заедно с участието в обучението за 10-20 дни в зависимост от приложението.

Основната цел на 10-дневните и 20-дневните летни академии е да укрепват уменията на представителите на държавните институции, бизнеса, НПО сектора, образователни институции, религиозни организации, независими медиатори и политици чрез академични обучения за укрепване на мира, посредничество, сигурността, правата на човека, лидерството и областта на междукултурния диалог.

Основната цел на 3-месечната изследователска програма е да развие уменията на изследователите чрез академични обучения и запознаване със съответните държавни, публични и частни институции в Швейцария.

Повече информация може да бъде открита на страницата на международните летни програми: http://www.ipdinstitute.ch/IX-X-Summer-Academy-2018-3-Month-CAS-Research-Program/.

GoTop