04.05.2018 г. Лятната олимпийска академия

Европейска асоциация за международни проучвания организира Лятната олимпийска академия

В периода 8-18.07.2018 г. в Нафплион, Югоизточна Гърция, ще се проведе 17. Лятната олимпийска академия, организирана от Европейска асоциация за международни проучвания.

Академията представлява интензивно лятно училище по сравнителна и международна политика, като през 2018 г. ще се състои от шест цикъла. Основната цел е да направи преглед на най-новите събития в областта на конфликтите и тероризма. При изследването на пресечната точка на широкомащабни колективни действия и политическо насилие ще се разгледа широк кръг от теми, включително причините и динамиката на гражданската война, етнически конфликти, геноцид, бунтове и тероризъм, логиката на формирането на бунтовнически групи, както и динамиката на насилието след конфликта, поддържането на мира и изграждането на мир. Географският фокус ще отразява разнообразния опит на преподавателя. Неразделна част от курса е семинар, в който студентите могат да представят текущите си проучвания и да получат обратна връзка.

Сред целите на Академията са също изграждането на международни мрежи на сътрудничество и представянето на Гърция и културното ú наследство в чужбина.

Крайният срок за кандидатстване е 4 май 2018 г.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Лятната олимпийска академия: http://olympiasummeracademy.org.

GoTop