06.06.2018 г. Среща-разговор на тема „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“

Среща-разговор на тема „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“

С Решение на 44-то Народно събрание от 07.06.2017 г. беше приета Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г. Основната цел на Стратегията е чрез мащабно и дългосрочно развитие на системата на научни изследвания България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се възстанови и издигне международният ѝ авторитет в областта на науката, да се задържат и привлекат талантливи учени в България и като краен резултат да се постигнат дългосрочен икономически растеж и значително повишаване качеството на живот.

Във връзка с това и стартиралите дейности по изпълнение на Стратегията на 06.06.2018 г. (сряда) от 16.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе публична среща-разговор на тема „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“

Срещата е организирана от Хумболтовия съюз в България съвместно с Министерството на образованието и науката.

GoTop