15.04.2018 г. Политехническа школа на Университета на Сао Пауло

Политехническата школа на Университета на Сао Пауло организира интензивен курс „Училище Сау Паулу за напреднала наука в областта на възобновяемата енергия“

В периода 23.06.2018 г. – 03.08.2018 г., в Сау Паулу, ще се проведе интензивен курс, озаглавен „Училище Сау Паулу за напреднала наука в областта на възобновяемата енергия“.

Събитието се организира от Политехническата школа на Университета на Сао Пауло и е финансирано от Фондация за подкрепа на изследователската дейност към щата Сао Пауло. Целта е са се насърчат научно-техническите изследвания в областта на възобновяемата енергия в Бразилия, по-специално във висшите училища в щата Сао Пауло. Освен това, срещата ще предостави възможност на участниците да се запознаят с международно признати изследователи. Курсът ще обхване основните източници на възобновяема енергия, включително биоенергия, водно електричество, вятърна енергия, слънчева фотоволтаична и слънчева топлинна енергия.

Целевата аудитория са академичните среди и студентите в последен етап на своето образование или на етап на следдипломна квалификация. Ще бъдат предложени 100 свободни места, за които се осигуряват средства за транспортни разходи и престой, покрити от Фондацията за подкрепа на изследователската дейност към щата Сао Пауло.

Кандидатите следва да подадат необходимите документи до 15 април 2018 г..

Сред документите, необходими за записване са автобиография, академична справка и препоръки. Изборът на кандидатите ще се основава на анализа на академичните данни, съчетани с интереса към завършване на следдипломна квалификация в институции, намиращи се в щата Сао Пауло.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Училището Сау Паулу за напреднала наука в областта на възобновяемата енергия: http://www.veradata.com.br/advancedschool/, както и на сайта на Фондация за подкрепа на изследователската дейност към щата Сао Пауло: http://espca.fapesp.br/escola/sao_paulo_ school_of_advance_science_on_renewable_energies/76/.

GoTop