18. Международна конференция за технологии, култура и международна стабилност TECIS 2018 в гр. Баку, 13-15 септември 2018 г.

18. Международна конференция за технологии, култура и международна стабилност TECIS 2018 в гр. Баку, 13-15 септември 2018 г.

В периода 13-15.09.2018 г. в гр. Баку, Република Азербайджан, ще се проведе 18. Международна конференция за технологии, култура и международна стабилност TECIS 2018.

Събитието се организира от Азербайджанската асоциация за роботика и автоматизация и Университета за технологии във Виена, като целевата аудитория са учени, представители академичните среди и представители на бизнеса.

Целта на TECIS 2018 е да бъде извършен задълбочен преглед на състоянието на технологиите и международната стабилност като се представят резултати от научни изследвания и се обменят идеи и опит в областта. Цели се също да предложат и дискутират нови подходи при справянето с ефектите от глобализацията.

За участие в 18. Международна конференция за технологии, култура и международна стабилност се изисква предварителна регистрация чрез официалния сайт на TECIS 2018: https://tecis18.org/, където може да бъде наметена и подробна информация, вкл. такса за участие, срокове за регистрация, лектори, теми и др.

GoTop