31.03.2018 г. Мероприятия в областта на науката и технологиите по линия на „Един пояс, един път” в Китай

Асоциацията за насърчаване на китайското научно образование организира две мероприятия в областта на науката и технологиите по линия на „Един пояс, един път” в Китай

Асоциацията за насърчаване на китайското научно образование, Китай, организира две мероприятията в областта на науката и технологиите по линия на инициативата „Един пояс, един път”. Асоциацията е институция, която насърчава обмена и сътрудничеството на Китай с други страни в областта на образованието и цялостното развитие на китайската младеж. Членовете на Асоциацията включват експерти, учени и научни организации, като например Китайската академия на науките, университети, китайското общество за образование и високотехнологични предприятия. Съгласно китайската инициатива за сътрудничество и развитие между страните „По пътя на коприната” дейността на асоциацията поставя акцент върху обмена между младите хора и се стреми да насърчава приобщаващия дух и иновативните способности сред младите хора от различни страни чрез различни дейности, в това число посещения, образователни обучения, тематични състезания, международни форуми, изложби и срещи в мрежата.

В момента в Китай се подготвят две младежки мероприятия с международно участие. За първото мероприятие „Silk Road Cup – The Belt and Road Youth Sci-fi Works Competition“ ще се приемат проекти под формата на научно-приложни литературни произведения, рисунки, видеоклипове и/или предмети. до края на март, като всеки участник може да избере една подходяща форма за участие. Оценяването на проектите ще се състои през април, 2018 г., а отличените с награди проекти и техните създатели ще бъдат поканени за участие в „Седмица на наука и технологии“ през месец май 2018 г.. В зависимост от представянето, организаторите поемат частично или изцяло разходите по посещението.

Второто мероприятие – „7th Shanghai International Youth Science & Technology Ехро 2018 and „Science & Technology Stars of Tomorrow“ Invitational Tournament“ ще се проведе от 20-23.07.2018 г. Мероприятието ще бъде в четири части – форум, образователна изложба, конкурс и демонстрации. Организаторите поемат разходите на участниците на местно ниво, като международния транспорт и застраховката се поемат от самите участници.

Краен срок за подаване на формуляри за участие и регистриране на конкурсните работи и за двете мероприятия e 31 март 2018 г. на официалните страници на мероприятията: http://www.siyst.org.cn/home/.

GoTop