Европейско младежко научно изложение, Гдиня, Полша, 2018 г.

Европейско младежко научно изложение, Гдиня, Полша, 2018 г.

16-22 юли 2018 г.

От 1999 г. Министерството на образованието и науката (МОН) е организатор на Национален конкурс „Млади таланти“. Конкурсът е добра възможност за подкрепа на изявите на младите хора на възраст между 14 и 21 години, притежаващи новаторско мислене, интерес към науката и потенциал за провеждането на научни изследвания във всички области на науката.

По време на националния кръг на конкурса „Млади таланти” бяха определени и българските участници за Европейското младежко научно изложение, което през 2018 г. се проведе в гр. Гдиня, Полша. Организатор на изложението е неправителствената младежка организация MILSET, чиято основна цел е да развива научна култура сред младите хора, чрез организирането на различни научни и технологични програми, в това число научни панаири, научни лагери, конгреси и др.

Тазгодишното издание на Европейското младежко изложение се проведе в периода 16-22 юли 2018 г., в Гдиня, Полша. В него взеха участие повече от 300 представители от 27 държави, включително от Мексико, Колумбия, Тунис, Алжир, Южна Корея, Хонконг, Иран, Русия, Турция, Полша и почти всички страни членки на Европейския съюз. Представени бяха 133 проекта, сред които и проектите на българските участници:

  • „Blumber“ на Антоан Бисер Георгиев, ученик в 10 клас в Природо-математическата професионална гимназия „Св. Климент Охридски“ – Монтана;
  • „Hovercraft RC“ на Светослав Бойков Георгиев, ученик в 12 клас в Природо-математическата гимназия „Професор Емануил Иванов“ – Кюстендил;
  • „Комбинаторна игра с домина върху правоъгълни дъски“ на Димитър Атанасов Чакъров, ученик в 10 клас в Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив;

Проектът „Blumber“ на Антоан Георгиев се превърна в една от атракциите на изложението. В неговата основа е система, която чрез очила за виртуална реалност и специален софтуер, позволява на всеки един от посетителите да влезе вътре в самата компютърната игра, разработена от българския участник.

Играта „домино“ е в основата на проекта на Димитър Чакъров „Комбинаторна игра с домина върху правоъгълни дъски“. Ученикът прави интересно изчисление, с което винаги може да предвиди кой участник ще спечели играта в зависимост от това дали започва да играе първи или втори.

Проектът „Hovercraft RC“ на Светослав Георгиев от Природо-математическа гимназия, гр. Кюстендил, е умален модел на кораб, който се движи на принципа на въздушна възглавница. Изобретението може да седвижи както по земна настилка, така и по вода.

Ръководител на българската делегация беше г-н Димитър Асенов, главен експерт в дирекция „Наука“, МОН.

По време на изложението всеки от участниците разполагаше с индивидуален щанд, за представяне на своя проект, като същевременно имаше и възможността в рамките на 5 минути, на специално изградена сцена да представи публично своята разработка и да насърчи посетителите да разгледат неговото откритие.

Българските участници/млади таланти, се представиха повече от достойно. Доказателство за което са получените сертификати от участието им в Европейското младежко изложение.

Следващото Европейско младежко изложение през 2020 г. ще се проведе в гр. Сучава, Румъния.

GoTop