Награда на фондацията „Герда Хенгел“

Награда на фондацията „Герда Хенгел“ за изключителни изследвания в областта на историческите хуманитарни науки

На всеки две години фондация „Герда Хенгел“ връчва наградата Герда Хенгел за изключителни изследвания в областта на историческите хуманитарни науки.

Фондацията „Герда Хенкел“ е учредена през 1976 г. от Лиза Маскел в памет на нейната майка Герда Хенкел, която е внучка на основателя на компанията Хенкел и Сие (създадена през 1876 г. в гр. Аахен). Фондацията отпуска изследователски и докторантски стипендии в различни исторически области – история, история на правото, история на изкуството и др. По данни на фондацията над 6 600 проекта са били подкрепени от 1977 г. досега на стойност 160 млн. евро. В последните години се обръща внимание на интердисциплинарни проекти и на проекти, изследващи предизвикателствата на глобализиращия се свят в направление „Ислям, модерните национални държави и транснационалните движения“.

Настоятелството на фондацията отправя покана за номиниране за наградата през 2018 г. на учени от областите археология, история на изкуството, история, история на науката, история на правото, праистория и ранна история и исторически ислямски изследвания.

Всяка номинираща институция може да номинира само един кандидат. Пакетът от документи включва надлежно подписано мотивационно становище, биография на кандидата и списък на неговите най-важни академични публикации през последните 5 години. Документите трябва да бъдат на английски или немски език.

Наградата е на стойност 100 000 евро. Кандидатите следва да бъдат номинирани до 19 януари 2018 г. чрез онлайн формуляр на адрес: https://gerda-henkel-stiftung.de/prize2018/form.

GoTop