Български учен в международен екип с финансиране от Европейския научноизследователски съвет (публ. 11.10.2019 г.)

Български учен в международен екип с финансиране от Европейския научноизследователски съвет (публ. 11.10.2019 г.)БЪЛГАРСКИ УЧЕН В МЕЖДУНАРОДЕН ЕКИП С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪВЕТ

11.10.2019 г.

Европейският научноизследователски съвет обяви 37 научни екипа, които печелят финансиране по схемата Synergy Grants за 2019 г. В екипа на един проектите – “LEVIATHAN” участва и българският учен от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките проф. Анелия Касабова. Всеки екип получава по около 10 млн. евро за изпълнението на проекта си.

Схемата на Европейски научноизследователски съвет цели подкрепяне на екипи от учени, които да работят върху научни предизвикателства. През тази година 37 научни екипа печелят финансиране на обща стойност от 363 млн. евро като част от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Тези специални грантове ще позволят на екипите, състоящи се от двама до четирима учени, да работят съвместно като обединят усилията си. Общо 126 учени от 95 висши училища и научни организации от 20 държави ще изпълняват проектите. Само в 4 научни екипа има учени от новите страни членки на ЕС – от България, Хърватия, Чехия и Унгария.

Проф. Касабова участва в екипа, разработил проектното предложение “LEVIATHAN“ – „Укротяване на европейския Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и общото благо“. В екипа участват още учени от Университетска болница „Charité” – Берлин, Германия, Университета в Кент – Великобритания, Централния европейски университет – Унгария.

Проектът ще изследва следвоенна Европа през призмата на медицината. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Европейския научноизследователски съвет: https://erc.europa.eu.

(публ. на 12.10.2019 г.)

GoTop