До 19.11.2021 г. Стипендии за български докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023 г.

Предоставяни от правителството на Конфедерация Швейцария стипендии за български докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023 г.

(публикувано 14.10.2021 г.)

Швейцарското правителство отпуска стипендии за академичната 2022-2023 г. за кандидати от България – докторанти, изследователи и творци, в следните четири категории:

  • Пост-докторантско научно изследване – за висококвалифицирани научни изследователи от всички академични области;
  • Научно изследване – за кандидати, които са висококвалифицирани учени, притежаващи ОКС „магистър“ от всички академични области, както и за млади лекари;
  • Докторантура – в един от десетте швейцарски обществени университета, двата Федерални технологични института или в швейцарски обществени и изследователски институти;
  • Изкуство – на висококвалифицирани млади хора от всички сфери на изкуството на ниво магистър или научно изследване.

Процедурата по предварителния подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария в София и Центъра за академични изследвания София (ЦАИ). Документите на одобрените кандидати ще бъдат предоставени за окончателно решение на швейцарската Федерална комисия за стипендии за чужденци.

Подробна информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Центъра Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2022-2023 на Швейцарското правителство – ЦАИ (cas.bg), както и на швейцарската Федерална комисия по стипендии Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artists for the 2022-2023 Academic Year (admin.ch). Електронната страница на Центъра за академични изследвания е http://www.cas.bg/bg/news.

GoTop