Паневропейски хакатон, свързан с COVID-19

Паневропейски хакатон за разработване на иновативни решения за преодоляване на обществените предизвикателства, свързани с COVID-19

(публ. на 16.04.2020 г.)

Европейската комисия и държавите членки на ЕС отправят покана към иноватори, предприемачи и други заинтересовани лица в цяла Европа за участие в Паневропейски хакатон, който цели да разработи иновативни решения срещу коронавируса. Хакатонът ще се проведе на 24, 25 и 26 април и е структуриран около различни проблеми, които се нуждаят от краткосрочни решения по отношение на самия вирус, непрекъснатостта на дейността на бизнеса, работата от разстояние, дистанционното обучение, социалното и политическо сближаване, цифровите финанси, както и други предизвикателства.

Мария Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви:

„Този Паневропейски хакатон е пример за това как Европа може да се обедини в условията на криза. Вдъхновяващо е да сме свидетели на това проява на солидарност от нашата общност от иноватори. Най-талантливите ни умове ще направят всичко възможно, за да намерят решения за справяне с коронавируса и за подкрепа на нашите граждани. Това е европейска иновация в действие.“

Всички 27 държави членки на ЕС ще участват, както и Норвегия, Израел, Швейцария, Турция, Украйна и Обединеното кралство. Спечелилите ще бъдат поканени да се присъединят към платформата на Европейския съвет за иновации, която ще улесни връзката с крайните потребители (например болници) и ще осигури достъп до инвеститори, фондации и други възможности за финансиране от Европейската комисия.

За допълнителна информация и регистрация можете да посетите уебсайта на EUvsVirus Hackathon: https://euvsvirus.org/ и да станете част от българския принос към намиране на решение.

(публ. на 16.04.2020 г.)

GoTop