Покана за номиниране на представители за членове в ИС на ФНИ

Покана

Поради освобождаването на проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов като член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА

до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и до други заинтересовани научни организации, както и до всички хабилитирани учени да изпращат предложения съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ за номиниране на представители от научната общност в научната област „Хуманитарни науки“ за членове в Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

Представителите на научната общност трябва да отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 2 и ал. 5 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“.

Предложенията могат да се подават до 31.10.2019 г. както на електронен адрес: [email protected], така и в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа.

(публ. на 15.10.2019 г.)

GoTop