Публични консултации за „Хоризонт Европа“ (публ. 09.01.2020 г.)

Европейската комисия (ЕК) подготвя изпълнението на „Хоризонт Европа“ – следващата и най-амбициозна програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз (2021-2027 г.) с предложен бюджет от близо 100 млрд. евро, в интензивен процес на съвместно проектиране. Този процес се очаква да помогне за увеличаване на ефективността на европейските инвестиции в научни изследвания и иновации през следващия програмен период. Като част от този процес ЕК, съвместно със страните членки, стартира от средата на 2019 г. провеждането на работни семинари със заинтересованите страни, вкл. бизнеса и индустрията във всички държави членки.

Като част от този процес Министерството на образованието и науката на Република България, Министерството на образованието и научните изследвания на Република Румъния и Европейската комисия ще организират съвместно публични консултации на 22 януари 2020 г. в гр. Русе. Домакин на събитието е Русенският университет „Ангел Кънчев“.

Министерството на образованието и науката приканва българската научна общност да участва активно в това събитие. Работният език на събитието е английски език, като се изисква предварителна регистрация. Регистрацията се извършва на следния интернет адрес. https://docs.google.com/forms/

(публ. 09.01.2020 г.)


GoTop