Съобщение за предстоящо обучение

Съобщение за предстоящо обучение за подготовка на пректни предложения по дейности „Мария Склодовска-Кюри“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“

Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата Мрежи за първоначално и иновативно обучение: „Innovative training networks – ITN“, дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (Н2020-MSCA- ITN-2020)

17-18 септември 2019 г.,
гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 26 Б

На 17 септември от 13.00 до 17.30 ч. и на 18 септември 2019 г. от 9.00 до 16.30 ч. в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 26 Б, етаж 1, ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата Мрежи за първоначално и иновативно обучение: „Innovative training networks – ITN“, дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (Н2020-MSCA- ITN-2020).

Обучението е част от дейностите в рамките на проект „Network of the Marie Skłodowska-Curie Action National Contact Points for the mobile scientific and innovation community“ (Net4MobilityPlus) и ще бъде изцяло на английски език.

Поканата за участие е насочена към представители на организации, които ще кандидатстват в рамките на конкурса, който предстои да бъде отворен на 12 септември 2019 г.

За заявяване на участие е необходимо да бъде направена регистрация на е-mail: [email protected] в срок до 5 септември 2019 г.. Местата са ограничени.

Публикувано 05.09.2019 г.

GoTop