До 15 март 2022 г. Награда на UNESCO-Russia Менделеев за 2022 г. в областта на фундаменталните науки

публикувано 28.01.2022 г.

До 15 март 2022 г. Награда на UNESCO-Russia Менделеев за 2022 г. в областта на фундаменталните наукиДо 15 март 2022 г. може да кандидатствате за международната награда в областта на фундаменталните науки UNESCO-Russia Mendeleev.

Наградата, финансирана от Руската федерация и UNESCO, има за цел да награди учените, които работят, за да гарантират, че науката служи в полза на обществото и повишава осведомеността за научни ценности. Тя присъжда ежегодно на двама учени, които използват потенциала на фундаменталните науки, допринасяйки към върховите постижения на научните изследвания, към развитието на базовото научно образование и популяризиране, или към международно или регионално сътрудничество. По този начин UNESCO възнамерява не само да подкрепи работата и ангажираността на жените и мъжете в науката, но и за насърчаване на младите хора, и по-специално момичета, да започнат кариера в тази област.

Наградата се състои от парична награда от 250 000 щатски долара, златен медал и грамота за всеки от двамата победители.

Всички кандидатури се подават онлайн чрез шаблон, наличен на уебстраницата от наградата (https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize/apply) до 15 март 2022 г., на английски или френски език: https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize/apply

Повече информация може да намерите на уебстраницата на наградата, както и по имел на [email protected].

GoTop