Фонд „Научни изследвания“ ще представи 20 български научни проекта по време на отворено събитие на 5 юли

Фонд „Научни изследвания“ ще представи 20 български научни проекта по време на отворено събитие на 5 юли

(публ. 04.07.2022 г.)

В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ, Фондът организира публично представяне на договори от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ на 5 юли 2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Целта на събитието е ръководителите на проекти от Конкурса, да представят текущите резултати от изпълнението на проекта. Представянията ще бъдат чрез 10 минутни доклади/презентации, последвани от 5 минути време за въпроси и дискусия.

Представянето на резултатите от научната работа ще бъде пред граждани, представители на медиите, на академичната общност и на държавната администрация.

Програмата на събитието може да намерите ТУК.

GoTop