21.08.2018 г. Кандидатстване за „EIT Health Hub“

Кандидатстване на заинтересованите организации в България за „EIT Health Hub“ в рамките на схемата за регионални иновации на Европейския институт за иновации и технологии 2018

„EIT Health“ е общност за знания и иновации в сферата на здравеопазването, създадена от Европейския институт за иновации и технологии, който е независим орган на ЕС, създаден през 2008 г. за насърчаване на иновациите и предприемачеството в цяла Европа.

„EIT Health“ се подкрепя от Европейската комисия и е една от най-големите инициативи в световен мащаб в областта на здравеопазването. Целта й е да развие устойчиви основи на здравеопазването и по този начин да насърчи здравословния начин на живот на хората в цяла Европа. „EIT Health“ включва опита на повече от 130 водещи организации, обхващащи ключови области на здравеопазването, изследователски институти и университети. Консорциумът предлага най-добрите възможности за изследвания, висше образование и бизнес експертиза. С бюджет от 2 млрд. евро през следващото десетилетие „EIT Health“ ще инвестира целенасочено в най-добрите предприемачески таланти и творчески умове в Европа, за да насърчи разработването и комерсиализирането на интелигентни решения за продукти и услуги в сектора на здравеопазването, адресирайки предизвикателствата – демографски промени и застаряващи общества.

Регионалната структура на „EIT Health“ се простира из цяла Европа като седалището й се намира в Мюнхен (Германия). „EIT Health“ е създала шест центъра за съвместно ползване във водещи иновационни центрове на Европа като Лондон, Стокхолм, Барселона, Париж, Манхайм и Хайделберг, и Ротердам.

Схемата за регионални иновации на Европейския институт за иновации и технологии (EIT Regional Innovation Scheme) е структурирана схема за обмен на информация в сферата на здравеопазването, която има за цел да разпространява знания, ноу-хау, добри практики, да извлича поуки от всички дейности на „EIT Health“, както и да разширява своите дейности. Схемата се фокусира върху държави с ограничено участие или такива, които не участват в „EIT Health“, имат по-малък иновационен капацитет и които не могат да се възползват от опита, придобит от „EIT Health“.

Местните центрове на „EIT Health“ в рамките на схемата за регионални иновации се избират чрез открит и прозрачен процес. Според информацията крайният срок за кандидатстване на заинтересованите български организации по поканата за „EIT Health Hub“ в рамките на схемата за регионални иновации на Европейския институт за иновации и технологии е 21 август 2018 г.

Повече информация за кандидатстването може да намерите на интернет страницата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT): https://eit.europa.eu/newsroom/call-eit-health-hub-within-eit-ris-2018-bulgaria.

GoTop