До 04.07.2018 г. – Конкурс за финансиране на изследователски проекти за двустранно сътрудничество между България и Китай – 2018 г.

Фонд „Научни изследвания“

ОБЯВЯВА

Конкурс за финансиране на изследователски проекти за двустранно сътрудничество между България и Китай – 2018 г.

Целта на настоящия конкурс е подкрепа на дейности, свързани с международното научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти и реализиране на изследователски проекти между учени и научни колективи от университетите и научните институции на България и Китай.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв., от които 300 000 лв. са предвидени от бюджета за 2018 г. Минималната сума за всеки отделен проект е в размер на 200 000 лв., а максималната – 300 000 лв.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 17:00 часа на 04.07.2018 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 36 месеца.

Заповедта за откриване на конкурсната процедура, както и пълната информация за конкурса и процедурата за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ – http://www.fni.bg.

GoTop