До 1 април 2018 – Награди за наука „Питагор“ 2018 г.

За десети път МОН отличи учени със значими постижения с наградите „Питагор“

18 май 2018 г.

Заповед за определяне състава на журито
Доклад на журито за номиниране на наградените учени
Заповед за награждаване на учени в отделните категории


Награди за наука „Питагор“

Определяне на носителите на ежегодните награди за наука „Питагор“ 2018 г. за съществен принос за развитието на науката за периода 2015-2017 г.

Наградите за наука „Питагор“ са една от основните дейности в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 за стимулиране на учените към значими научни постижения и реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания.

През 2018 г. наградите за принос в науката ще бъдат в следните категории:

 1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
 2. Голяма награда за млад учен;
 3. Награда за утвърден учен в областта на:
  • – природни и инженерни науки;
  • – хуманитарни и социални науки;
  • – здраве и медицински науки;
 4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 6. Награда за фирма с най-много инвестиции в НИРД;
 7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Носителите на голямата награда „Питагор“ ще получат грамота, парична награда по 12 000 (дванадесет хиляди) лв. и авторска статуетка „Питагор“. Носителите на наградата „Питагор“ във всички останали категории ще получат грамота, парична сума по 8000 (осем хиляди) лв. и холограма на статуетката „Питагор“.

На база на постъпилите предложения и извършената оценка журито определя до три кандидатури за награда в съответната категория.

Носителите на наградата „Питагор“ се определят въз основа на показатели за оценка в отделните категории награди и наукометричните данни. Показателите за оценка в отделните категории се утвърждават от министъра и се оповестяват в интернет на адрес: www.mon.bg.

Общи изисквания към номинираните са:

 • Наукометрични показатели;
 • Притежание на минимум степен „доктор“;
 • Участие в международни организации и проекти;
 • Принос за развитие на науката;
 • Съблюдаване на възрастова категория;
 • Релевантност към съответната категория.

Не се предлагат за награждаване учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години.

Предимство имат кандидати, номинирани от институцията работодател.

Крайният срок за подаване на предложенията е 1 април 2018 г.

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са публикувани на интернет страницата на министерството и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите на всеки номиниран се прилага на магнитен носител кратко резюме на научното постижение, CV на кандидата и снимка паспортен формат.

Документите се изпращат на адрес:
Министерство на образованието и науката
Дирекция „Наука“
Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А,
София 1000

За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, държавен експерт, тел. 02/9217646, ел. поща: [email protected] и Кристина Николова, старши експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: [email protected].

Официалната церемония по връчване на годишните награди за наука „Питагор“ ще се проведе на 17.05.2018 г. (четвъртък) от 19,00 ч. в Националния археологически музей.


GoTop