До 12 август 2019 г. Конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура

Министерството на образованието и науката

обявява

конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура, актуализирана през 2017 г.

Новите проектни предложения се подават на електронен носител на български и английски език в МОН до 12 август 2019 г. на адрес: бул. „Александър Дондуков“ 2 А, дирекция „Наука“, МОН и на електронен адрес: [email protected].

За повече информация към настоящата обява са приложени общи изисквания за новите проектни предложения, методология за оценка и формуляр.

Въпросник за нови проектни предложения

Въпросник за нови проектни предложения (на английски език)

Приложение 2 – МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА за научноизследователски инфраструктури (НИ)

GoTop