До 29 март 2019 г. – 21. Национален конкурс „Млади таланти“ 2019 г.

 1. Заповед № РД09-757/06.03.2019 г. за определяне състава на журито
 2. Протокол жури
 3. Награди, утвърдени със Заповед № РД09-1177/24.04.2019 г. на министъра на образованието и науката
 4. Таблица-участниците

21. Национален конкурс „Млади таланти“ 2019 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология
 • Химия
 • Информатика
 • Инженерни науки
 • Материалознание
 • Математика
 • Медицина
 • Физика
 • Социални и хуманитарни науки
 • Екология

Тази година 21. национален конкурс ще се проведе в периода 15 -17 април 2019 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 29 март 2019 г. на имейл: [email protected].

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието си в двата форума получават парична награда в размер на по 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2019 г., което ще се проведе през месец септември 2019 г. в гр. Абу Даби, ОАЕ.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.


Приложения:

Заповед за обявяване на Националния конкурс „Млади таланти“ 2019 г.

Регламент на провеждане на конкурса

Регистрационна форма за участие в Националния конкурс „Млади таланти“

Крайният срок за подаване на проекти в електронен формат на български език и на английски език е до 29 март 2019 г. на имейл: [email protected]

GoTop