До 5 април 2018 – 20. Юбилеен Национален конкурс „Млади таланти“ 2018 г.

Заместник-министър Иван Димов награди младите таланти в науката

18.04.2018 г.

Заповед № РД09-151/30.01.2018 г. за определяне състава на журито

Награди, утвърдени със Заповед № РД09-735/20.04.2018 г. на министъра на образованието и науката


20. Юбилеен Национален конкурс „Млади таланти“ 2018 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

  • Биология
  • Химия
  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Материалознание
  • Математика
  • Медицина
  • Физика
  • Социални и хуманитарни науки
  • Екология

Тази година 20. Национален конкурс ще се проведе в периода 16 -18 април 2018 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 5 април 2018 г.

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават парична награда от 1 500 лв. на проект и правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. През тази година 30. европейско състезание ще се проведе през месец септември 2018 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Три проекта получават право на участие в Международното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2018 г., което ще се проведе през месец юли 2018 г. в гр. Гдиня, Полша.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.


Приложения:

Заповед за обявяване на Националния конкурс „Млади таланти“ 2018 г.

Регламент на провеждане на конкурса

Регистрационна форма за участие в Националния конкурс „Млади таланти“

Крайният срок за подаване на проекти в електронен формат на български език и на английски език е до 5 април 2018 г. на имейл: [email protected]

GoTop