До 5 декември 2018 г. Удължава се срока за номиниране на експерти в оценителния панел на COST

Министерството на образованието и науката удължава срок за набиране на предложения за номиниране на експерти в оценителния панел на COST

Министерството на образованието и науката удължава процедурата по набиране на предложения за номиниране на български експерти в оценителния панел на Европейската програма за сътрудничество в науката и технологиите (COST) в медицинските науки, социалните науки и хуманитарните науки.

COST е най-продължителната европейска рамка, подкрепяща транснационалното сътрудничество между учени, инженери и иноватори от цяла Европа. Програмата успешно изгражда мостове между различните и разнообразни научни общности в Европа и представлява ефективен инструмент за създаване и разширяване на мрежи, особено за младите хора в началото на своята кариера.

Оценителният панел се състои от експерти от всички държави членки на COST и е част от процеса по оценяване на проектните предложения на COST. Експертите са разпределени в 6 основни научни области, като се сформират ad hoc групи в зависимост от количеството и качеството на проектните предложения. Именно оценителният панел следва да гарантира за високото качество на вече оценените от външни експерти проектни предложения.

Експертите следва да имат знания в един или повече от посочените научни области и подобласти, да бъдат активни и с опит в участие в международни мрежи и проекти. Също така следва отлично да владеят английски език, да умеят да работят в международен екип, да имат възможност за дистанционна работа с конфиденциална информация и да притежават необходимите цифрови умения. С предимство се ползват имащите опит в оценяването на научни проекти.

Кандидатите следва да изпратят своите автобиографии (Europass CV) и мотивационни писма (до 2 страници) на [email protected] в срок до 5 декември 2018 г.

GoTop