Конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.

Обява за конкурс

Във връзка с изпълнението на Националната програма за полярни изследвания 2017-2021 (НППИ), приета с Решение № 718 от 29.08.2016 г. на Министерски съвет, Центърът за полярни изследвания към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.
Ще бъдат финансирани проекти в научни области, определени в НППИ, както следва:
  1. Науки за земята;
  2. Биология и екология;
  3. Медицина;
  4. Геодезия, картография и ГИС;
  5. Океанографски науки;
  6. Инженерни науки
Всички необходими документи и условия за кандидатстване ще намерите на страницата на Националния център за полярни изследвания, раздел: „Конкурси 2019“
Срок за подаване на проектни предложения до 17:00 часа на 18.09.2019 г. (дата на получаване в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“)
GoTop