Конкурси към ФНИ

Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката обявява следните конкурси:

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.“

с прогнозен общ бюджет 9 571 429 лв. и срок за подаване на документи 05.09.2018 г.;


„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.“

с прогнозен общ бюджет 5 714 286 лв. и срок за подаване на документи 05.09.2018 г.;


„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“

с прогнозен общ бюджет 1 000 000 лв. и срок за подаване на документи 05.09.2018 г.;


„Конкурс „Българска научна периодика – 2018 г.“

с прогнозен общ бюджет 400 000 лв. и срок за подаване на документи 12.09.2018 г.;


„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Китай“

с прогнозен общ бюджет 200 000 лв. и срок за подаване на документи 25.09.2018 г.;


„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Франция по програма „Рила“

с прогнозен общ бюджет 140 000 лв. и срок за подаване на документи 25.09.2018 г.

Документите по конкурсите са публикувани в рубриката „Конкурси/Обявени конкурси“ на интернет страницата на Фонда: https://www.fni.bg/?q=node/9

GoTop