Обучение в Университета по рибарство и Океанология в Керала, Индия

Брошури с условията и сроковете за приемане и обучение в Университета по рибарство и океанология в Керала, Индия за образователни степени „Бакалавър“ и „Магистър“, а също така и в образователна и квалификационна степен „Доктор, както и за следдипломна квалификация

Admission of International Students

Post Graduate and Ph.D Programmes Prospectus 2019-2020

GoTop