На вниманието на участниците в конкурс „Млади таланти“

Както вече Ви информирахме тази година Националният конкурс „Млади таланти“ предстои да се проведе в периода 27-29 април 2020 г.

Крайният срок за подаване на разработките Ви остава 7 април на посочените вече имейли, но с оглед епидемиологичната обстановка в страната определянето на победителите ще се извърши онлайн. След оценка от журито на допуснатите кандидати в отделните научни категории, ще се проведе видео събеседване, на основата на което журито ще определи победителите в конкурса.

Пожелаваме успех на всички участници!

GoTop