52 108 ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ СЕ ЯВИХА НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА

52 108 ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ СЕ ЯВИХА НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА

На днешното национално външно оценяване по математика се явиха 52 108 четвъртокласници.

Те решаваха тест от 25 задачи. От тях 18 са с избираем отговор, като се посочва един от три. Имаше 5 задачи с кратък свободен отговор, на които се записва само решението. Една задача е с разширен свободен отговор – изисква записване на решението и отговора. Текстовата задача е с три подусловия – записват се решенията и отговорите за трите въпроса.

Оценките от националното външно оценяване се изразяват в брой точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.

Тестът и отговорите на задачите можете да видите ТУК.

Споделете

GoTop