БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК ЩЕ СЕ УЧИ В УЧИЛИЩЕ КАТО ИЗБИРАЕМ ПРЕДМЕТ

БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК ЩЕ СЕ УЧИ В УЧИЛИЩЕ КАТО ИЗБИРАЕМ ПРЕДМЕТ

Вече са създадени първите методически ръководства за обучение по български жестов език в предучилищна и начална училищна възраст с подкрепата на МОН. Работи се по въвеждането и на специален избираем учебен предмет – български жестов език, обучението по който се планира да започне от 2026 г. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова по време на XVI Mеждународна научно-практическа конференция „Tи чуваш“.

„През последните години МОН инициира и подкрепи множество дейности, свързани с личностното развитие на децата и учениците с увреден слух. Най-големият израз на тези целенасочени дейности е изготвянето на Закона за българския жестов език с активното участие и на представители на организации на и за хората с увреден слух и на сляпо-глухите лица, който бе приет от Народното събрание“, посочи зам.-министър Лазарова.

Тя изтъкна, че акцент в работата на министерството е реформирането и модернизирането на средата в детските градини и училищата. Това включва оборудване на учебни места за ученици с увреден слух с подходяща апаратура – FM системи и други, съвместими с личните слухови апарати или с кохлеарните импланти на децата или учениците, както и провеждането на обучения и различни квалификационни дейности за педагогическите специалисти за повишаване на техните професионални компетентности чрез различни национални програми и проекти.

„Убедена съм, че предстоят да се реализират още множество дейности, насочени към повишаване на квалификацията на учителите и прилагането на различни методи на работа, чрез които децата с увреден слух да усвояват пълноценно учебното съдържание, да развиват уменията си и да повишават образователните си резултати, както и да общуват по-добре с връстниците си и с учителите си“, посочи още зам.-министър Лазарова.

Споделете

GoTop