ДО 30 МЛН. ЛВ. ЩЕ Е ДЪРЖАВНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

ДО 30 МЛН. ЛВ. ЩЕ Е ДЪРЖАВНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

До 30 млн. лева ще е размерът на държавната гаранция за кредити на студенти и докторанти през 2025 г., реши правителството.

Целта на студентското кредитиране е разширяване на условията за достъп до виеше образование, като се дава възможност на граждани на Република България и от други държави, членки на Европейския съюз, граждани на държави от Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, да кандидатстват за банков кредит.

Очаква се през следващата година 132 390 студенти и докторанти в държавните и частните висши училища в страната да се възползват от получаване на кредит.

От прилагането на програмата за кредитиране през 2010 г. досега 22 378 студенти и докторанти са се възползвали от тази възможност. Сключените кредити са в общ размер на 165 557 025 лева.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с шест банки.

Споделете

GoTop