ЗАМ.- МИНИСТЪР МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА: ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА Е ПОЛЕЗНА И ЗА ОБЩЕСТВОТО, И ЗА ИКОНОМИКАТА В РЕГИОНИТЕ

ЗАМ.- МИНИСТЪР МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА: ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА Е ПОЛЕЗНА И ЗА ОБЩЕСТВОТО, И ЗА ИКОНОМИКАТА В РЕГИОНИТЕ

Дуалното обучение е най-краткият път за младите хора от образованието до намиране на добра работа, а в същото време и най-бързият начин за компаниите до кадрите, от които се нуждаят. Затова този вид професионално образование е приоритет за МОН. Това бе основното послание по време на срещите на заместник-министъра на образованието и науката Мариета Георгиева с учители, ученици и родители, регионални управления на образованието, бизнес и местна власт във Видин и в Монтана, организирани в рамките на проекта с европейско финансиране „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

„Придобиването на професионална квалификация е ценно и за обществото, и за развитието на икономиката във всеки регион“, посочи зам.-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, която дълги години е била директор на професионална гимназия във Видин и познава проблемите на бизнеса и реализацията на младите хора в Северозападния регион. Тя акцентира върху ключовата роля на сътрудничество между училища, работодатели и местна власт. „Само така можем да гарантираме подготовка на можещи млади хора със знания и умения, които могат да създадат производителност и резултат за всички нас“, каза тя. Представяйки възможностите на дуалното образование, се надявам да намерите своята професия и това да стане с подкрепа на бизнеса, каза зам.-министър Георгиева.

В рамките на срещите беше поставен акцент върху ролята на местните власти и бизнес при определянето на паралелките, които обучават ученици по професии, търсени и важни за икономиката в регионите.

В проекта „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с 18 милиона лева бюджет (финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, изпълняван от МОН) участваха 170 професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки. В рамките на тригодишния проект училищата успяха да закупят оборудване, работно облекло и лични предпазни средства и учебни помагала и материали. Финансират се 47 учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности, разработени от 26 училища – нещо, което липсва и е сериозен проблем за подготовката по професии. Изготвени са насоки за обучението на учители или учители методици. От началото на изпълнение на проекта общо 935 учители са се включили в обучение за повишаване на квалификацията, а 10 096 ученици са преминали пробно стажуване. От началото на проекта 1 396 наставници, чиято роля е от голямо значение за обучението, са включени в обучението за придобиване на педагогически и методически умения.

Споделете

GoTop