Архив на рамкови програми

Архивирани Рамкови програми

Рамкова програма А

 • РАМКОВА ПРОГРАМА А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация
 • Заповед № РД09-1155/15.07.2009 г. за изменение и допълнение на Рамкова програма А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация и на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Рамкова програма Б

 • РАМКОВА ПРОГРАМА Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация

Рамкова програма В

 • Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
 • Заповед № РД 09-595/04.05.2016 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г. , с която е утвърдена Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификаци
 • Заповед № РД 09-1269/08.09.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г. , с която е утвърдена Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
 • Заповед № РД09-1075/29.07.2011 г. за изменение и допълнение на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
 • Рамков учебен план за професионално образование по рамкова програма \“В\“ за учениците, постъпили в VIII клас през учебната 2004 – 2005 година за обучение по програма \“В\“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 6 години след завършен VII клас и учениците, постъпили в IХ клас през учебната 2005 – 2006 година за обучение по програма \“В\“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 5 години след завършено основно образование – за задочна форма на обучение в XIII клас през учебната 2009-2010 година
 • Рамкова програма Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация
 • Рамкова програма Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията
 • Рамкова програма Е за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация
GoTop