Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 5 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop