Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Дата на откриване на консултацията: 22 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 5 април 2024

(публ. 22.03.2024 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани до дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop