Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти

Дата на откриване на консултацията: 12 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 14 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop