Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Дата на откриване на консултацията: 24 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 25 май 2023

(публикувано 24.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop