Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план

Дата на откриване на консултацията: 20 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 август 2023

(публикувано 20.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop