Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 27 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 август 2023

(публикувано 27.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Споделете

GoTop