Проект на националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 28 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop