Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Дата на откриване на консултацията: 31 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 2 май 2023

В проведените в периода от 31.03.2023 г. до 02.05.2023 г. вкл. обществени консултации по проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.05.2023 г.)


(публикувано 31.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop