Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 12 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ и дирекция „Финанси“ съответно на e-mail: [email protected] или [email protected] до

Споделете

GoTop