Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение

Дата на откриване на консултацията: 19 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 19 май 2023

В проведената в периода от 19.04.2023 г. до 19.05.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 22.05.2023 г.)


(публикувано 19.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop