Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за системни иновации в храните и виното в структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив

Дата на откриване на консултацията: 4 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 5 юни 2023

(публикувано 04.05.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop