Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Дата на откриване на консултацията: 12 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 август 2023

(публикувано 12.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop