Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 21 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop