Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г.

Дата на откриване на консултацията: 6 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 7 август 2023

(публикувано 06.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop