Проект на Постановление за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

Дата на откриване на консултацията: 29 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 април 2023

В проведените в периода от 29.03.2023 г. до 28.04.2023 г. вкл. обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 09.05.2023 г.)


(публикувано 29.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop