Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЗОУФООС

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 28 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop