Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Дата на откриване на консултацията: 19 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 21 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop